Mer om hus med timmerstomme

Hus med timmerstomme är mycket populära som fritidshus i Norge men de används även som bostadshus. Denna originella hustyp kännetecknas av massiva hörnstolpar och syllar. Huset är kombinerat av stockar och element med trästomme, vid önskan kan huset även kompletteras med stenfasad. Såväl stockdelen (syllar, stolpar, bjälklagsbalkar, väggband) som väggelementen (ytter- och innerväggar) är fabrikstillverkade. Hela den bärande konstruktionen är av stockar.

Fördelar med hus med timmerstomme:

 • Exklusivt utseende tack vare massiva stockar.
 • Billigare än ett timmerhus men samtidigt mer värmeisolerande. Med korrekt värmeisolering av väggelementen kan man uppnå ett mycket värmesnålt hus.
 • Stark bärande timmerkonstruktion.

Valalternativ för material vid hus med timmerstomme av EstNor (standardlösningarna anges i fetstil):

 • Beklädnadsmaterial för ytterväggar: foderbrädor 21x190mm, foderbrädor 21x145mm, lockpanel, okantade brädor, fasadskiva.
 • Beklädnadsmaterial för innerväggar: brädor 14x146mm, brädor 19x146mm, brädor 18x190mm, gipsskiva, Huntonit MDF-väggskiva, spånskiva 12mm, OSB-skiva 12mm, Tyco-skiva (för utrymmen som ska plattsättas)
 • Innertak: brädor 19x145mm, brädor 14x146mm, gipsskiva, Tak-Ess innertaksskiva.
 • Taktäckning: gräs-, tegel-, bräd-, bitumenshingel-, plåt-, SBS-tak.
 • Fönster: tvåglas utåtgående (avtagbara spröjsar), treglas utåtgående, treglas top-swing, treglas inåtgående, inåtgående med bruten köldbrygga, ej öppningsbara.
 • Ytterdörrar: klassiska ytterdörrar, energisnåla ytterdörrar, skivklädda dörrar.
 • Innerdörrar: skivklädda trädörrar, målade MDF-dörrar (slät och profildörr), branddörrar.
 • Golvmaterial: ekbrädor 21x160mm, golvbrädor 33x195mm (furu), golvbrädor 28x145mm (furu), ekparkett 1-stav, ekparkett 3-stav, ekparkett 21x245mm,
 • Karmlister: olika mdf- och trälister.
 • Trappor: öppna och stängda (med sättsteg) trappsteg, trappsteg i furu och ek, ytbehandlade (färg, lack, bets) eller obehandlade, räcken i trä eller glas.
 • Terrasser: räfflade terrassbrädor28x120mm eller 28x145mm (brun eller grön djupimpregnering)
 • Skorstenar: modul– och metallskorstenar av Schiedel.