Mer om elementhus

EstNor OÜ tillverkar elementhus med trästomme som framställs i elementhusfabriken i Kiili. Fabriken tillverkar element för ytterväggar, innerväggar, takbjälklag, yttertak och terrasser.

Fördelar med elementhus:

 • Ett fabrikstillverkat hus håller hög kvalitet eftersom huset framställs inomhus, dvs i en därtill avsedd kontrollerad miljö, utan risk för skador eller obekvämhet pga väderförhållanden   (regn, snö, vind, temperatur osv).
 • Huset kan uppföras snabbt eftersom elementen monteras på särskilda arbetsbord utrustade med nödvändiga verktyg.
 • Tillverkningen av element sker snabbt och effektivt tack vare exakta arbetsritningar framtagna av projektörer. Elementen framställs med en millimeters precision.
 • Ingenjörer utför hållfasthetsberäkningar i enlighet med lokalt gällande normer vilket eliminerar risken för under- eller överdimensionering av bärande konstruktioner.
 • Så mycket som möjligt görs på fabriken. T ex vid ytterväggar kompletteras trästommen även med isolerings-, ångspärr- och vindspärrmaterial, målade foderbrädor, fönster, dörrar m m. Allt som inte kan monteras på fabriken kapas i mått och förpackas tillsammans med elementen för att underlätta arbetet på plats.
 • Fabrikstillverkade element transporteras till byggplatsen och monteras med hjälp av en lyftkran. Monteringen tar 1-5 dagar, beroende på husets storlek. Sedan utförs resten av bygg- och ytbehandlingsarbeten som inte kunde göras på fabriken. Hela byggprocessen på plats är både snabb och effektiv.
 • Tillverkning av elementhus påverkas inte av några betydliga begränsningar. Till skillnad från modulhus kan elementhus framställas med invecklade arkitekturiska lösningar och stora utrymmen. Även flerbostadshus kan byggas som elementhus.

När elementen är färdiga förpackas alla element i plastfolie och transporteras på släp till byggplatsen där huset monteras ihop med hjälp av en lyftkran.

EstNor har egna monteringsteam som utför följande arbeten:

 • Uppförande av element med hjälp av en lyftkran
 • Takarbeten
 • Montage av fönster, terrass, ytter- och innerdörrar
 • Terrassmontage
 • Montage av skorsten
 • Montage av golv, golvbjälklag och takbjälklag
 • Installation av karmlister
 • Plattsättning
 • Målning

Valalternativ för material vid elementhus av EstNor (standardlösningarna anges i fetstil):

 • Beklädnadsmaterial för ytterväggar: foderbrädor 21x145mm, foderbrädor 21x190mm, lockpanel, okantade brädor, fasadskiva.
 • Beklädnadsmaterial för innerväggar: gipsskiva, Huntonit MDF-väggskiva, brädor 14x146mm, brädor 19x146mm, brädor 18x190mm, spånskiva 12mm, OSB-skiva 12mm, Tyco-skiva (för utrymmen som ska plattsättas)
 • Innertak: gipsskiva, Tak-Ess innertaksskiva, brädor 19x145mm.
 • Taktäckning: tegel -, plåt-, SBS-, bitumenshingel-, bräd- och grästak.
 • Fönster: treglas top-swing, treglas utåtgående, treglas inåtgående, inåtgående med bruten köldbrygga, ej öppningsbara.
 • Ytterdörrar: energisnåla ytterdörrar, klassiska ytterdörrar, skivklädda dörrar.
 • Innerdörrar: målade MDF-dörrar (slät och profildörr), skivklädda trädörrar, branddörrar.
 • Golvmaterial: ekparkett 3-stav, ekparkett 1-stav, ekbrädor 21x160mm, ekparkett 21x245mm, golvbrädor 33x195mm (furu), golvbrädor 28x145mm (furu).
 • Karmlister: olika mdf- och trälister.
 • Trappor: öppna och stängda (med sättsteg) trappsteg, trappsteg i furu och ek, ytbehandlade (färg, lack, bets) eller obehandlade, räcken i trä eller glas.
 • Terrasser: räfflade terrassbrädor28x120mm eller 28x145mm (brun eller grön djupimpregnering)
 • Skorstenar: modul– och metallskorstenar av Schiedel.

Vid alla hus med trästomme är det särskilt viktigt att uppnå bra luft- och vindtäthet. Därför använder EstNor produkter av SIGA, ett världsledande företag i branschen – ång- och vindspärrdukar, många olika tejpar, tätningsmedel osv.

Husen av EstNor tillverkas enligt SINTEFs byggnormer; på den norska byggmarknaden följs TEK 10-kraven (TEK 15 vid byggande av passivhus).

Några exempel på enheter: