Kort historik

 • EstNor OÜ grundades den 20 oktober 2000.
 • 2000 förvärvades ett konstgödsellager som byggdes om till en produktionsanläggning.
 • 2001 framställdes det första stora timmerhuset.
 • 2002 hade företaget fem anställda.
 • 2003 installerades en traverskran vilket betydligt ökade tillverkningseffektiviteten.
 • 2004 började företaget även tillverka hus med timmerstomme vid sidan av timmerhus.
 • Sedan 2004 är EstNor OÜ medlem i Kiili entreprenörförening.
 • 2005 hade företaget redan 16 anställda.
 • 2006 inleddes tillverkning av elementhus.
 • 2006 tillverkades det första huset för leverans till Sverige.
 • 2006 grundades fastighetsbolaget EstNor Arendus OÜ.
 • 2007 hade företaget 39 anställda.
 • 2007 genomgick företagets arbetare en utbildning under handledning av timmerhusspecialist Georg Fuller.
 • 2008 hade EstNor redan flera underleverantörer.
 • 2009 blev EstNor medlem i Estlands träbyggnadsförbund.
 • 2010 hade EstNor 800m² egen produktionsyta och 1700m2 hyrd produktionsyta.
 • 2011 utgjorde produktionsytan redan 2900m².
 • 2012 byggdes en ny kontors- och produktionsbyggnad i Kiili.
 • 2013 har koncernen 47 anställda.
 • 2013 har företaget över 3000m² produktionsyta.
 • 2014 vann EstNor´s arbetare, Veiko Palm, 1a plats i Estniska mästerskapet av handgjorda timmerhus (yrkestävling).
 • 2014 påbörjades bygget av den nya timmerhusfabriken.
 • I november 2014 flyttade tillverkningen av timmerhus i Siimusti till nya fabriken i Kiili.
 • I slutet av 2014 fick EstNor priset ”Gasell företag 2015”.
 • 2014 omsatte EstNor 4,4 milj euro.
 • 2015 öppnade den nya timmerhusfabriken i Kiili.
 • 2015 påbörjades utbyggnaden av elementhusfabriken i Kiili.
 • 2015 EstNor startade produktion av modulära hus
 • 2016 omsatte EstNor 5,9 milj euro.