Om oss

Beskrivning

EstNor OÜ är ett företag med estniskt kapital som grundades år 2000. Huvudverksamheten utgörs av tillverkning och uppförande av trähus. Under de 17 verksamhetsåren har företaget byggt över 450 hus (över 600 units); den viktigaste exportmarknaden är Norge dit över 90% av produktionen levereras, därefter kommer Sverige, Estland och Finland.

Tillverkningen sker i tre husfabriker i Kiili, Estland. Dessutom har företaget bra samarbete med flera partnerföretag vilket möjliggör att uppfylla alla order. Den årliga produktionsvolymen av EstNor är ca 50 hus med total golvyta på ca  10 000 m².

Koncernen har totalt 52 heltidsanställda .

Kundbasen av EstNor OÜ utgörs av byggföretag, fastighetsutvecklare och -förmedlare samt privatpersoner.

EstNor ger alla nybyggnader fem års garanti vilket visar företagets övertygelse om kvaliteten av sin produktion.

 • EstNor är medlem i Estlands träbyggnadsförbund.logo
 • EstNor är medlem i Kiili entreprenörförening.
 • EstNor fick priset ”Gasell företag 2015 og 2016”.

 

Certifikat

Kort historik

 • EstNor OÜ grundades den 20 oktober 2000.
 • 2000 förvärvades ett konstgödsellager som byggdes om till en produktionsanläggning.
 • 2001 framställdes det första stora timmerhuset.
 • 2002 hade företaget fem anställda.
 • 2003 installerades en traverskran vilket betydligt ökade tillverkningseffektiviteten.
 • 2004 började företaget även tillverka hus med timmerstomme vid sidan av timmerhus.
 • Sedan 2004 är EstNor OÜ medlem i Kiili entreprenörförening.
 • 2005 hade företaget redan 16 anställda.
 • 2006 inleddes tillverkning av elementhus.
 • 2006 tillverkades det första huset för leverans till Sverige.
 • 2006 grundades fastighetsbolaget EstNor Arendus OÜ.
 • 2007 hade företaget 39 anställda.
 • 2007 genomgick företagets arbetare en utbildning under handledning av timmerhusspecialist Georg Fuller.
 • 2008 hade EstNor redan flera underleverantörer.
 • 2009 blev EstNor medlem i Estlands träbyggnadsförbund.
 • 2010 hade EstNor 800m² egen produktionsyta och 1700m2 hyrd produktionsyta.
 • 2011 utgjorde produktionsytan redan 2900m².
 • 2012 byggdes en ny kontors- och produktionsbyggnad i Kiili.
 • 2013 har koncernen 47 anställda.
 • 2013 har företaget över 3000m² produktionsyta.
 • 2014 vann EstNor´s arbetare, Veiko Palm, 1a plats i Estniska mästerskapet av handgjorda timmerhus (yrkestävling).
 • 2014 påbörjades bygget av den nya timmerhusfabriken.
 • I november 2014 flyttade tillverkningen av timmerhus i Siimusti till nya fabriken i Kiili.
 • I slutet av 2014 fick EstNor priset ”Gasell företag 2015”.
 • 2014 omsatte EstNor 4,4 milj euro.
 • 2015 öppnade den nya timmerhusfabriken i Kiili.
 • 2015 påbörjades utbyggnaden av elementhusfabriken i Kiili.
 • 2015 EstNor startade produktion av modulära hus
 • 2016 omsatte EstNor 5,9 milj euro.

Husfabriker

Elementhusfabrik i Kiili

Kolla på fler bilderVisa mindre