Mer om modulhus

  • EstNor modulhus är producerade i fabrik med kontrollerade och väderskyddade förhållanden
  • Husmodulerna består av golv-, vägg- och takelement som sammanfogas i fabriken
  • Husmoduluerna är färdiga in och utvändigt. Takbeläggning är också installerad
  • Alla fönster och dörrar är installerade tillsammans med alla anädvändiga detaljer såsom lister, ståldetaljer och dylikt
  • Alla el-, vatten-, avlopp-, ventilation- och värmearbeten är färdigställda i fabriken
  • Sanitet, vitvaror och möbler kan installeras vid behov