Hus med timmerstomme

Mer om hus med timmerstomme

Hus med timmerstomme är mycket populära som fritidshus i Norge men de används även som bostadshus. Denna originella hustyp kännetecknas av massiva hörnstolpar och syllar. Huset är kombinerat av stockar och element med trästomme, vid önskan kan huset även kompletteras med stenfasad. Såväl stockdelen (syllar, stolpar, bjälklagsbalkar, väggband) som väggelementen (ytter- och innerväggar) är fabrikstillverkade. Hela den bärande konstruktionen är av stockar.

Fördelar med hus med timmerstomme:

  • Exklusivt utseende tack vare massiva stockar.
  • Billigare än ett timmerhus men samtidigt mer värmeisolerande. Med korrekt värmeisolering av väggelementen kan man uppnå ett mycket värmesnålt hus.
  • Stark bärande timmerkonstruktion.
Läs vidareVisa mindre