Mer om timmerhus

Vi framställer timmerhus i enlighet med norska byggtraditioner som har utvecklats genom årtusenden. EstNor OÜ tillverkar timmerhus av handbearbetade bilade furustockar. Runda stockar skärs plana, den resterande väggtjockleken blir 200mm. Materialet för timmerhus är torkat i torkkammare, fukthalten är 18-20%.

Stockarna hyvlas för hand och slipas vid behov. Beroende på husets planlösning monteras takbjälklagets balkar, väggband (runda stockar som takstolen vilar på) och figurskurna stolpar. I hörnen används norsk knut med vindlås som anses vara den svåraste men samtidigt den mest vindtäta knuttypen.

Vid uppförandet monteras stockarna ihop med hjälp av dolda dymlingar, springorna mellan stockarna värmeisoleras med isoleringsfilt av lin, knutarna isoleras med självexpanderande tätning. Byggande av ett handbearbetat timmerhus är ett mycket kreativt arbete som kräver skickliga händer och bra ögonmått.

Under åren har EstNor valt ut de bästa specialisterna inom timmerhusbyggande som är utbildade av norska handledare. Materialvalet och byggprocessen följer strikt gällande norska normer och regler som tillämpas på timmerhusbyggande. Timmerhus kan beställas antingen som en helhetslösning eller som bara timmerdelen (inkluderar handbearbetade timmerväggar, bjälklagsbalkar, väggband och figurskurna stödstolpar).

Vid en helhetslösning byggs huset färdigt inklusive yttertak, terrass och takbjälklag; fönster och dörrar monteras inklusive lister och karmar. Dessutom monterar vi golv av ekbrädor och golvlister. Vid behov kan timmerhuset även kompletteras med elementinnerväggar klädda med väggbrädor. Typlösningen avser ett traditionellt grästak men vid behov kan yttertaket även utföras med taktegel eller shingel.

Valalternativ för material vid timmerhus av EstNor (standardlösningarna anges i fetstil):

 • Ytterväggar: furustockar (väggtjocklek 200mm)
 • Innerväggar: furustockar (väggtjocklek 200mm) eller stomme 45x95mm / väggbrädor 14x146mm
 • Innertak: brädor 19x145mm, brädor 14x146mm.
 • Taktäckning: Gräs-, tegel-, bräd-, bitumenshingel-, plåt-, SBS-tak.
 • Fönster: Tvåglas utåtgående (avtagbara spröjsar), treglas utåtgående, treglas top-swing, treglas inåtgående, inåtgående med bruten köldbrygga, ej öppningsbara.
 • Ytterdörrar: Klassiska ytterdörrar, energisnåla ytterdörrar, skivklädda dörrar.
 • Innerdörrar: Skivklädda trädörrar, målade MDF-dörrar (slät och profildörr), branddörrar.
 • Golvmaterial: ekbrädor 21x160mm, golvbrädor 33x195mm (furu), golvbrädor 28x145mm (furu), ekparkett 1-stav, ekparkett 3-stav, ekparkett 21x245mm.
 • Karmlister: olika lister i trä och mdf.
 • Trappor: öppna och stängda (med sättsteg) trappsteg, trappsteg i furu och ek, ytbehandlade (färg, lack, bets) eller obehandlade, räcken i trä eller glas.
 • Terrasser: räfflade terrassbrädor på 28x120mm eller 28x145mm (brun eller grön djupimpregnering)
 • Skorstenar: modul– och metallskorstenar av Schiedel.